EKO-Pomiar

  • + 48 61 23 23 898

Aktualności

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019 Pomiary hałasu turbin wiatrowych to nieodłączna procedura stosowana w energetyce wiatrowej. Działanie każdej elektrowni wiatrowej wiąże się z emisją hałasu, generowanego przez obracające się łopaty, wirnik generatora oraz przekładnię. Mimo, że natężenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych nie jest duże, jego odziaływanie jest stałe i monotonne, dlatego może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka ... Czytaj dalejKwiecień 2019

Luty 2019

Luty 2019 Audyt akustyczny zakładu Grupy PolpharmaW ramach kolejnego audytu akustycznego wykonaliśmy kompleksową analizę hałasu na która składały się: identyfikacja dominujących źródeł hałasu, wykonanie modelowania akustycznego, czyli stworzenie projekt 3D zakładu, wyznaczenie zasięgów emisji hałasu względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej wskazanie urządzeń, które powodują największy hałas propozycja wyciszenia i koszty wykonania izolacji akustycznej. W ramach końcowych ... Czytaj dalejLuty 2019

Grudzień 2018

Grudzień 2018 Określenie poziomów dźwięku przy pomocy metody obliczeniowej dla spalarni odpadówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub ... Czytaj dalejGrudzień 2018

Listopad 2018

Listopad 2018 Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczy Celem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach ... Czytaj dalejListopad 2018

Listopad 2018

Listopad 2018 Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczyCelem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach akustycznych, ... Czytaj dalejListopad 2018

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018 Producent sprzętu i wyrobów kukurydzianych W połowie okresu letniego pomagaliśmy firmie z woj. zachodniopomorskiego w określeniu dominujących źródeł hałasu związanych z produkcją oraz wskazanie metod ochrony przed hałasem (tłumiki lub ekranu akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, osłony hałasu). Aby w sposób wiarygodny ocenić, które urządzenia powodują największy hałas względem pobliskich budynków mieszkalnych wpierw należy ustalić ... Czytaj dalejWrzesień 2018

Sierpień 2018

Sierpień 2018 Wiertnia gazu ziemnego Przemysł górniczy jest bardzo specyficzną branżą w ujęciu akustyki środowiska. Odnosi się to głównie do stosowania dużej ilości głośnych urządzeń (agregaty, silniki), potrzeba ciągłej pracy całej instalacji podczas odwiertów (hałas trwający przez całą dobę w ciągu kilku dni, a nawet tygodni) oraz lokalizacja wiertni bardzo często blisko budynków mieszkalnych. Czynniki ... Czytaj dalejSierpień 2018

Lipiec 2018

Lipiec 2018 Huta szkła w woj. wielkopolskim Produkcja szkła jest wykonywana przez dość specyficzną technologię i niestety, w ujęciu emisji hałasu, bardzo głośną. Wysokie poziomy hałasu występują zarówno na stanowiskach pracy, np. dla operatorów automatów szklarskich czy stłuczki, jak również w emisji hałasu do środowiska. Wielokrotnie też zdarza się, że huty szkła to zakłady o ... Czytaj dalejLipiec 2018

Maj 2018

Maj 2018 Akredytowane badania hałasu od wiertni gazu i propozycja wyciszenia dominujących źródeł hałasu. Wykonaliśmy pomiary hałasu, identyfikację dominujących źródeł oraz zaproponowaliśmy sposoby redukcji hałasu dla urządzenia wiertniczego KREMCO K900 pracującego na wiertni gazu z koncesją PGNiG. Same badania wykonywaliśmy zgodnie z metodykami akredytowanymi mierząc hałas przy zabudowie mieszkaniowej, w różnych odległościach od granic wiertni ... Czytaj dalejMaj 2018

Kwiecień 2018

Kwiecień 2018 Zakończyliśmy ocenę emisji hałasu w zakresie infradźwięków na kolejnej farmie wiatrowej. Badania w zakresie infradźwięków wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 61400-11:2004/A1:2006 Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu, a pomiaru poziomu dźwięku A przy zabudowie mieszkaniowej wykonywano zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytowanymi) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 ... Czytaj dalejKwiecień 2018

Luty 2018

Luty 2018 Wykonaliśmy badania porealizacyjne w zakresie oceny hałasu przy zabudowie mieszkaniowej dla 4 nowych ekranów akustycznych w Białymstoku. Przeprowadziliśmy kolejna sesję pomiarową emisji hałasu od turbin wiatrowych – farma zlokalizowana w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.

Grudzień 2017

Grudzień 2017 1.Wykonaliśmy badania skuteczności akustycznej zastosowanej izolacji akustycznej w zakładach Mahle Bear Ostrów Wielkopolski i Agrifirm Polska w Szamotułach. 2. Zakończyliśmy monitoring dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW. 3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w środowisku dla WV Września – zakład nr 2. Ocena ... Czytaj dalejGrudzień 2017

Listopad 2017

Listopad 2017 1 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego w Białymstoku, których celem było określenie wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej oraz projekt ekranów akustycznych dla miejsc gdzie zanotowano przekroczenia limitów dopuszczalnych na hałasu.

Październik 2017

Październik 2017 1 Zakończyliśmy serię badań polegających na określeniu parametrów akustycznych pracującej turbiny Gamesa G97 – poziom mocy akustycznej, tonalność, impulsowość, infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy. Badania wykonywane były przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy.

Sierpień/Wrzesień 2017

Sierpień/Wrzesień 2017 1. Zakończyliśmy prace projektowe dla dwóch zakładów przemysłowych (Agrifirm Polska Sp. zo.o z Szamotuł i Biofarm Sp. zo.o. z Poznania). Analizy akustyczne obejmowały pomiary hałasu związane z określeniem poziomu mocy akustycznej urządzeń oraz poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy. Efektem badań i obliczeń hałasu będzie wdrożenie izolacji akustycznej przez dB-Projekt Sp. ... Czytaj dalejSierpień/Wrzesień 2017

Lipiec 2017

Lipiec 2017 1. Zakończyliśmy wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 27 elektrowni wiatrowych GE Wnd Energy, lokalizacja w woj. warmińsko – mazurskie. Badania dotyczyły wpływu hałasu na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy. 2. Zakończyliśmy realizację oceny akustycznego wpływu budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV. 3. Wykonaliśmy ... Czytaj dalejLipiec 2017

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017 1. Zakończyliśmy 1 etap badań po realizacyjnych dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 15 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 8 punktach pomiarowych.

Maj 2017

Maj 2017 1. Wykonaliśmy aktualizację zasięgu hałasu dla zakładu Sapa Aluminium w ramach OOŚ. 2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary w zakładzie Good Food Products Sp. zo.o. i Homanit Polska Sp. zo.o.

Kwiecień 2017

Kwiecień 2017 1. Wykonaliśmy okresowe pomiary hałasu w środowisku od instalacji Agdagh Glass S.A. w Ujściu. 2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary hałasu pochodzące od zakładu GoodFood Products. Sp. zo.o.

Marzec 2017

Marzec 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu od Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz część OOS do KIP. 2. Rozpoczęliśmy monitoring porealizacyjny w zakresie emisji hałasu dla nowego zakładu VW we Wrześni. 3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w 9 punktów pomiarowych na farmie wiatrowej składającej się z turbin Acciona w woj. lubelskim.

Luty 2017

Luty 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w 21 punktach pomiarowych od farmy wiatrowej składającej się z turbin Vestas V112 w woj. lubelskim 2. Nadzorowaliśmy wykonanie pomiarów drgań w pomieszczeniu mieszkalnym w Kudowie Zdrój.

Styczeń 2017

Styczeń 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku w zakładzie Kronospan OSB Sp. zo.o. w Strzelcach Opolskich. 2. Aktualizacja zasięgów hałasu dla nowych parametrów dla nowych parametrów turbiny wiatrowej. 3. Wykonaliśmy weryfikacyjne pomiary hałasu skuteczności ekranu akustycznego we Wrocławiu.

19.12.2016

19.12.2016 Realizacja pomiarów weryfikacyjnych skuteczności wykonanej izolacji akustycznej w Jenox Akumulatory Sp. zo.o. w Chodzieży

12.12.2016

12.12.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku od zakładu produkcyjnego IKEA Industry Polska

10.11.2016

10.11.2016 Wykonaliśmy 24 godzinny pomiar hałasu od terminalu przeładunkowego w Łodzi

05.11.2016

05.11.2016 Rozpoczęliśmy analizy akustyczne dla dalszej modernizacji ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu.

18.10.2016

18.10.2016 Zakończyliśmy pomiaru hałasu obejmujące sprawdzenie zmniejszenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych – Centrum Logistyczne m. Błonia i odcinek drogi S6 w Gdyni.

10.10.2016

10.10.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu przy WGRO w Poznaniu, których celem była weryfikacja skuteczności nowego ekranu akustycznego.

21.09.2016

21.09.2016 Rozpoczęliśmy audyt akustyczny w nowym sklepie Netto w Poznaniu – badania obejmowały pomiary hałasu w środowisku i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przylegających do sklepu.

20.09.2016

20.09.2016 Wykonaliśmy analizę akustyczną na potrzeby PnB dla jednej z ul. W Szczecinie.

15.09.2016

15.09.2016 akończyliśmy monitoring hałasu w 15 punktach pomiarowych dla odcinka linii kolejowej E59 w obszarze Szczecina.

31.08.2016

31.08.2016 Wykonaliśmy akredytowane pomiary hałasu w obszarze huty szkła w Ujściu Ardagh Glass S.A.

31.08.2016

31.08.2016 Przeprowadziliśmy audyt akustyczny instalacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Legionowie.

08.08.2016

08.08.2016 Wykonaliśmy badania akustyczne dla PGNiG S.A. w Przemyślu dla jednej z wiertni dla zabiegu szczelinowania hydraulicznego.

12.07.2016

12.07.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu na jednej z wiertni PGNiG S.A.

07.07.2016

07.07.2016 Zakończyliśmy pomiary tła akustycznego w obszarze planowanego Budynku Hotelowego i Biurowego w centrum łodzi – 1 etap analizy akustycznej do Breeam.

07.07.2016

07.07.2016 Wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowe w m. Wróblew.

16.06.2016

16.06.2016 Zakończyliśmy pierwszy etap analiz akustycznych obejmujących wyznaczenie parametrów akustycznych elewacji i stolarki okiennej dla budynku biurowego Mangalia w Warszawie.

16.06.2016

16.06.2016 Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od urządzeń wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim.

14.06.2016

14.06.2016 Przeprowadziliśmy audyt akustyczny w Centrum Handlowym Auchan w Krakowie. Badania obejmowały określenie parametrów akustycznych zewnętrznych źródeł hałasu obiektu i ich wpływ na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej. Celem audytu będzie wskazanie metod ochrony przed hałasem.

09.06.2016

09.06.2016 Dokonaliśmy oceny pomiarowej skuteczności akustycznej ekranu w m. Ostrów Wlkp. oraz oceniliśmy hałas komunikacyjny względem najbliższych terenów chronionych akustycznie.

07.06.2016

07.06.2016 Rozpoczęliśmy nadzór akustyczny nad budowa hotelu wraz z budynkami usługowymi w centrum Łodzi. Etap 1 obejmował wykonanie 24 godzinnych pomiarów hałasu w obszarze najbliższych budynków mieszkalnych.

23.05.2016

23.05.2016 Zakończyliśmy monitoring akustyczny farmy wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko-mazurskim.

18.05.2016

18.05.2016 Przeprowadziliśmy badania akustyczne polegające na ocenie stopnia redukcji hałasu nawierzchni asfaltowej w centrum Poznania.

12.05.2016

12.05.2016 Wykonaliśmy badania akustyczne na stacji transportu ropy naftowej w woj. wielkopolskim, których celem będzie propozycja wyciszenia instalacji.

28.04.2016

28.04.2016 Przeprowadziliśmy pomiarową ocenę poziomów dźwięku przy terenach zabudowy mieszkaniowej wokół huty szkła w Gostyniu.

20-21.04.2016

20-21.04.2016 Wykonaliśmy serię badań akustycznych na 3 różnych farmach wiatrowych – warto wykorzystać dobrą prędkość wiatru na farmach

14.04.2016

14.04.2016 Odbyliśmy badania biegłości z metodyki dotyczącej wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

05.04.2016

05.04.2016 Przeprowadziliśmy kolejny monitoring hałasu na farmie wiatrowej w woj. wielkopolskim – 20 punktów pomiarowych – badania w porze nocy

25.03.2016

25.03.2016 Przeprowadziliśmy ocenę akustyczną dla 2 etapu budowy farmy wiatrowej w woj. pomorskim