Hałas turbin wiatrowych

W ostatnich latach EKO-POMIAR wyspecjalizował się w obsłudze inwestycji parków wiatrowych pod względem oddziaływania akustycznego, wykonując:
  • analizy optymalizacyjne lokalizacji turbin wiatrowych
  • operaty akustyczne do decyzji środowiskowych
  • konsultacje społeczne
  • analizy pomiarowe określające poziom mocy akustycznej turbin wiatrowych (wg PN-EN 61400-11:2004)
  • określanie infradźwięków, tonalności oraz impulsowości hałasu turbin
  • określenie ilości turbin na które należy zamontować tryby redukcji hałasu (NRO Noise Reduction Operactions)
  • pomiary hałasu turbin wiatrowych po wykonaniu inwestycji
  • ciągły monitoring emisji hałasu
Wszystkie analizy badawcze realizujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie:
Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu PN-EN 61400-11:2004 + A1 z lipiec 2006