EKO-Pomiar

  • + 48 61 23 23 898

Laboratorium badawcze

Akredytowane laboratorium badawcze nr AB 1290

Od maja 2010 roku EKO-POMIAR rozpoczął procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005+ AP1:2007+ AC:2007. System Zarządzania stał się podstawą do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR. W sierpniu 2011 roku kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji udzieleniem akredytacji nr AB 1290 na 6 metodyk badawczych z zakresu akustyki. Obecnie Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR posiada 7 metodyk badawczych z zakresu akustyki pokazanych poniżej: W ramach prac Akredytowanego Laboratorium Badawczego wykonujemy badania według następujących metodyk badawczych:
Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR Bogdanowo 11d/5, 64-600 Oborniki NIP: 787-129-17-02 e-mail: laboratorium@eko-pomiar.com.pl tel: 61 296 5036
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej − hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-87/B-02156
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)
Turbiny wiatrowe – hałas* (patrz UWAGI) Równoważny poziom dźwięku A Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Poziom ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwięków 1 Hz – 20 Hz Zakres: (22 – 140) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaPoziom mocy akustycznej Kierunkowość Tonalność Impulsowość (z obliczeń) PN-EN 61400-11:2004 + Ap1:2006
Środowisko ogólne − ekrany akustyczne Równoważny poziom dźwięku A Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-ISO 10847:2002
Skuteczność ekranów (z obliczeń)
Środowisko ogólne − hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz.1542)
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
Metoda obliczeniowa
Środowisko ogólne − hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Dz.U. Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
Środowisko pracy − hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 140) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: – 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Maszyny i urządzenia − hałas Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Zakres: 50 Hz – 10 kHz Zakres: (22 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 3746:2011
Poziom mocy akustycznej Poziom energii akustycznej (z obliczeń)
UWAGI:
*Laboratorium Badawcze AB1290 wykonuje akredytowane badania obejmujące wyznaczenie poziomu mocy akustycznej, kierunkowości źródła, tonalności dźwięku, widma dźwięku w zakresie od 1 Hz do 16 kHz, infradźwięków na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego zgodnie z normą podaną w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1290. Od lipca 2013 roku obowiązuje nowsze wydanie normy IEC o symbolu PN-EN 61400-11:2013-07 – Laboratorium AB 1290 nie wykonuje akredytowanych badań zgodnie z ostatnim wydaniem normy z 2013 roku. W ramach działalności Akredytowanego Laboratorium Badawczego obowiązują następujące zasady i reguły postępowania:

Deklaracja Kierownictwa (pobierz)

Oświadczenie Właściciela (pobierz)

Polityka Jakości (pobierz)

Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług Akredytowanego Laboratorium Badawczego można zgłaszać pisemne na adres siedziby Laboratorium lub drogą e-mail pod adresem laboratorium@eko-pomiar.com.pl wypełniając odpowiednią Ankietę (pobierz).

Aktualności

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019 Pomiary hałasu turbin wiatrowych to nieodłączna procedura stosowana w energetyce wiatrowej. Działanie każdej elektrowni wiatrowej wiąże się z emisją hałasu, generowanego przez obracające się łopaty, wirnik generatora oraz przekładnię. Mimo, że natężenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych nie jest duże, jego odziaływanie jest stałe i monotonne, dlatego może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka ... Czytaj dalejKwiecień 2019

Luty 2019

Luty 2019 Audyt akustyczny zakładu Grupy PolpharmaW ramach kolejnego audytu akustycznego wykonaliśmy kompleksową analizę hałasu na która składały się: identyfikacja dominujących źródeł hałasu, wykonanie modelowania akustycznego, czyli stworzenie projekt 3D zakładu, wyznaczenie zasięgów emisji hałasu względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej wskazanie urządzeń, które powodują największy hałas propozycja wyciszenia i koszty wykonania izolacji akustycznej. W ramach końcowych ... Czytaj dalejLuty 2019

Grudzień 2018

Grudzień 2018 Określenie poziomów dźwięku przy pomocy metody obliczeniowej dla spalarni odpadówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub ... Czytaj dalejGrudzień 2018