EKO-Pomiar

05.03.2015.4

05.03.2015.4

Badania hałasu w środowisku – pora dnia i pora nocy – powiat chodzieski.