EKO-Pomiar

Pomiary akustyczne Poznań

Aktualnie obowiązujące zapisy prawne traktują nadmierny hałas jako zanieczyszczenie środowiska. Z uwagi na to podlega on takim samym ograniczeniom jak inne skażenia. Istnieją określone normy, które precyzują parametry dźwięków. Określają np. maksymalne natężenie czy długość jednostki czasu, w której ów dźwięk występuje. Aby mieć pewność, że normy nie zostały przekroczone, należy przeprowadzać pomiary hałasu na danym terenie. W Pracowni Akustyczno-Środowiskowej EKO-POMIAR przeprowadzamy profesjonalne pomiary akustyczne na terenie Poznania i całej Wielkopolski.

Pomiar akustyczny – co to jest?

Terminem tym określa się precyzyjny pomiar natężenia dźwięku na określonym obszarze lub w danym obiekcie. Badanie umożliwia kontrolę emitowanych odgłosów, a także określenie źródła, bądź źródeł niekorzystnych odgłosów. Dzięki pełnemu rozpoznaniu niepożądanego dźwięku możliwa jest jego eliminacja lub chociaż częściowe ograniczenie. Zastosowanie określonych norm prawnych w czasie analizy wyników badania pozwala zoptymalizować akustyczny stan konkretnego środowiska.

Akredytowane pomiary hałasu – źródła hałasu

Ludzka działalność generuje mnóstwo hałasu. Emitowany w nadmiarze, często bywa bardzo szkodliwy. Dźwięki powstają w różnych miejscach i generowane są przez wiele źródeł. Biorąc pod uwagę pomiarowy aspekt, wyróżnia się kilka podstawowych grup podwyższonego ryzyka powstania zanieczyszczenia dźwiękiem.

  • Hałas komunikacyjny – jak sama nazwa wskazuje, emituje go ruch kolejowy, lotniczy, tramwajowy, drogowy (obejmujący wszystkie kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz drogi szybkiego ruchu).
  • Hałas w budynkach – to odgłosy, które powstają w wyniku pracy instalacji znajdujących się w obiektach. Mogą to być kotłownie, instalacje wodne, dźwięki systemu wentylacyjnego, ciągów komunikacyjnych. Do tej grupy zalicza się również dźwięk powstający w miejscach publicznych.
  • Hałas przemysłowy – to odgłosy (zazwyczaj o dużym natężeniu i uciążliwości) generowane przez eksploatowanie urządzeń przemysłowych, instalacji technologicznych oraz klimatyzatorów, a także wentylację. Bierze się tu pod uwagę także dźwięk pojazdów przemieszczających się po terenie przedsiębiorstwa. Tego typu natężenia hałasu charakterystyczne są dla wszelkiego typu zakładów produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, hipermarketów, ferm drobiu, zakładów rolniczych, stacji paliw itp.

Pomiar akustyczny – rodzaje

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów pomiaru. Każdy z nich wymaga zastosowania innego rodzaju sprzętu.

Hałas środowiskowy

Pomiary akustyczne hałasu środowiskowego służą sprawdzeniu, czy realna, istniejąca w danym miejscu sytuacja jest zgodna z tym, co zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Takie badania przeprowadza się w przypadku dźwięków generowanych przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy. Regularnie, w określonych odstępach czasu, badane są również odgłosy powstające w pozostałych dziedzinach życia (wentylatory na dachach, zakłady pracy, szpitale). W momencie, kiedy w okolicy budynków mieszkalnych powstaje zakład przemysłowy lub nowa droga, przeprowadzenie pomiarów środowiskowych również jest obowiązkowe.

Drgania budynków

Drgania obiektów mierzy się w celu oceny, jaki wpływ mają one na przebywających we wnętrzu ludzi. W czasie testów używany jest czujnik przyspieszeń, umieszczony na badanej powierzchni. Pomiar pozwala na wyznaczenie maksymalnej możliwej izolacji akustycznej i zmierzenie hałasu generowanego przez urządzenia. Pomiar drgań budynków używany jest we wszystkich przypadkach, kiedy inne metody badania natężenia hałasu zawodzą lub ich wyniki są niesatysfakcjonujące.

Izolacyjność akustyczna

Ten rodzaj testów dźwięków przeprowadzany jest zazwyczaj w czasie odbioru nowego lokalu. Deweloper powinien wykonać inwestycję zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi poziomu izolacyjności dźwiękowej. Jeśli pomiar wskazuje, że wszystko jest w porządku, budynek można uznać za prawidłowy pod kątem oceny stopnia ochrony przed hałasem. Izolacyjność akustyczna określa „odporność” obiektu na dźwięki z sąsiedztwa i te, dochodzące z wnętrza.
Badania te mają również zastosowanie przy projektowaniu lokali usługowych. Jest to szczególnie istotne, jeśli w danym lokalu ma się znajdować np. studio nagraniowe lub inne wymagające szczelności akustycznej przedsięwzięcie. Odpowiednie wytłumienie jest wówczas konieczne.

Pomiary akustyczne – jak je przeprowadzamy?

Istnieją dwa podstawowe sposoby mierzenia hałasu: metoda próbkowania i ciągła. To, która z nich zostanie użyta, zależy w dużej mierze od charakteru badanego obiektu.

  • Metoda próbkowania ma dużo lepszą skuteczność w sytuacjach, kiedy dźwięki są emitowane w łatwych do zidentyfikowania odcinkach czasowych. Poziom hałasu jest wtedy ustalony dla konkretnych odcinków czasu. Po wykonaniu pomiaru poszczególne próbki danych odcinków mogą mieć różną długość.
  • Metoda ciągła polega na tym, że nadmiar dźwięku rejestrowany jest w sposób ciągły. Wykorzystuje się ją do mierzenia hałasu, jeśli nie ma możliwości rejestrowania pomiaru dźwięków emitowanych z różnych źródeł. Metoda ta przydaje się zawsze wtedy, kiedy nie jest możliwe dokładne określenie okresu i działania źródeł hałasu.

Pomiary akustyczne – cena

Z uwagi na specyfikę branży i różnice wynikające z poszczególnych kategorii pomiarów, cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania i przedstawimy szczegółową wycenę pomiaru akustycznego.

Pomiary akustyczne Wielkopolska – oferta pracowni EKO-POMIAR

Pomiary akustyczne Poznań Wielkopolska
Audyty akustyczne wykonywane przez EKO-POMIAR pozwoliły skutecznie zrealizować wiele inwestycji na terenie Poznania i całej Wielkopolski. Nasze badania umożliwiają kontrolę transmitowanych dźwięków, co pozwala na eliminację nadmiernego hałasu. W naszej ofercie znajdziesz badania hałasów przemysłowych, komunikacyjnych, środowiskowych, a także pomiary na stanowisku pracy oraz izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru usługi dostosowanej do Twoich potrzeb.