EKO-Pomiar

Aktualności

Audyty akustyczne instalacji przemysłowych

W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na podstawie którego określamy które ... Dowiedz się więcej

Pomiary hałasu w ramach postępowań administracyjnych – interwencyjne pomiary hałasu w środowisku

Rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony i Kształtowania Środowiska z Poznania w ramach „Postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem”. Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Poznań jest pokłosiem zmiany Prawa Ochrony Środowiska w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z weryfikacją poziomów hałasu w ramach tzw. interwencji. Do tej pory jeśli obywatel Polski w swoim odczuci stwierdził, ... Dowiedz się więcej

Akredytowane pomiary hałasu instalacji przemysłowych

Pomiary hałasu przy zabudowie mieszkaniowej lub na granicy terenu chronionego akustycznie. Badania takie wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz. U. poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614). Takie badania wykonaliśmy osobno w porze dnia i porze nocy przy zabudowie ... Dowiedz się więcej

Akredytowane pomiary hałasu turbin wiatrowych

Wykonaliśmy szereg pomiarów hałasu pochodzących od turbin wiatrowych w ramach badań porealizacyjnych. Takie  badania wykonuje się zazwyczaj tzw. metodą próbkowania, mierząc hałas pracy turbin osobno w porze dnia i porze nocy, a po zakończeniu pomiarów pracy turbin mierzy się tło akustyczne. Innym podejściem jest wykonanie pomiarów ciągłych, które trwają w każdym punkcie 24h. Dla pomiarów ... Dowiedz się więcej

Styczeń – Marzec 2022

Farmy wiatrowe: Wykonaliśmy obliczenia hałasu związane z wyznaczeniem trybów redukcji hałasu dla projektów, które są obecnie w trakcie realizacji – budowie. Analizy obejmują trzy zasadnicze etapy: Weryfikacja wartości dopuszczalnych aktualnej zabudowy mieszkaniowej wokół turbin wiatrowych (na podstawie zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub odpowiedzi z lokalnego Urzędu Gminy w trybie udzielenia Informacji Publicznej) Wykonanie lub ... Dowiedz się więcej

Grudzień 2021

Audyty akustyczne zakładów przemysłowych W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na ... Dowiedz się więcej

Listopad 2019

1. Pomiary hałasu kolejowego i klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych w Olsztynie. Pomiary hałasu obejmowały wykonanie serii badań trwających 24h w środowisku zewnętrznym (pomiary a granicy terenów chronionych akustycznie) oraz wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego. Badania wykonano zgodnie z zakresem akredytacji naszego Laboratorium Badawczego – akredytacja PCA nr AB1290.

Listopad 2019

Listopad 2019 2. Audyt akustyczny planowanej farmy wiatrowej w woj. pomorskim. Zakres audytu obejmował: – identyfikację terenów chronionych akustycznie, – pomiary aktualnego stanu akustycznego środowiska – obecny hałas otoczenia, – stworzenie modelu symulacyjnego do wyznaczenia zasięgów hałasu, – optymalizacja akustyczna pracy turbin względem obowiązujących limitów dopuszczalnych).

Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu

Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu 1. Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od stali paliw wraz z myjnią bezdotykową. Badania hałasu były prowadzone w kilku punktach pomiarowych wykorzystując metodę pomiaru w trybie ciągłym – 24h. Dodatkowo wykonane pomiary hałasu określające jakie urządzenia generują największy poziom hałasu względem najbliższej ... Dowiedz się więcej

Audyt akustycznych w ramach certyfikacji Breaam dla budynku biurowego w Poznaniu.

Audyt akustycznych w ramach certyfikacji Breaam dla budynku biurowego w Poznaniu. Weryfikacja założonych parametrów związanych z projektowaniem budynków jest jednym z elementów certyfikacji Breaam. W ujęciu akustyczną jest to m.in. wpływ hałasu urządzeń zewnętrznych na najbliższą zabudowę mieszkaniową, izolacyjność akustyczna przegród budowlanych wewnątrz pomieszczeń, poziomy dźwięku w pomieszczeniach spotkań, salach konferencyjnych czy holach. W ramach ... Dowiedz się więcej

Zakład Produkcji Etanolu – projekt wyciszenia zakładu

Zakład Produkcji Etanolu – projekt wyciszenia zakładu Od ponad 3 miesięcy pracujemy nad badzo złożonym projektem wyciszenia instalacji związanej z produkcją etanolu. W ujęciu akustycznym trudność zagadnienia polega na pracy dużej ilości zewnętrznych źródeł hałasu (chłodnie, wody, silniki napędzające wentylatory promieniowe, suszarnie, przenośniki kubełkowe, pompy próżniowe) oraz bardzo bliskiej odległości do obszarów chronionych akustycznie. W ... Dowiedz się więcej

PSEW – uczestnictwo w konferencji i przygotowanie materiałów na warsztaty akustycznych

PSEW – uczestnictwo w konferencji i przygotowanie materiałów na warsztaty akustycznych W dniach 10-12 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (http://konferencjapsew.pl/konferencja-psew-2019/galeria-zdjec/). Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i omówienie dalszych kierunków rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W tym roku w ramach konferencji zaplanowano panel tematyczny związany z wpływem wiatraków ... Dowiedz się więcej

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019 Pomiary hałasu turbin wiatrowych to nieodłączna procedura stosowana w energetyce wiatrowej. Działanie każdej elektrowni wiatrowej wiąże się z emisją hałasu, generowanego przez obracające się łopaty, wirnik generatora oraz przekładnię. Mimo, że natężenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych nie jest duże, jego odziaływanie jest stałe i monotonne, dlatego może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka ... Dowiedz się więcej

Luty 2019

Luty 2019 Audyt akustyczny zakładu Grupy PolpharmaW ramach kolejnego audytu akustycznego wykonaliśmy kompleksową analizę hałasu na która składały się: identyfikacja dominujących źródeł hałasu, wykonanie modelowania akustycznego, czyli stworzenie projekt 3D zakładu, wyznaczenie zasięgów emisji hałasu względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej wskazanie urządzeń, które powodują największy hałas propozycja wyciszenia i koszty wykonania izolacji akustycznej. W ramach końcowych ... Dowiedz się więcej

Grudzień 2018

Grudzień 2018 Określenie poziomów dźwięku przy pomocy metody obliczeniowej dla spalarni odpadówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub ... Dowiedz się więcej

Listopad 2018

Listopad 2018 Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczy Celem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach ... Dowiedz się więcej

Listopad 2018

Listopad 2018 Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczyCelem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach akustycznych, ... Dowiedz się więcej

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018 Producent sprzętu i wyrobów kukurydzianych W połowie okresu letniego pomagaliśmy firmie z woj. zachodniopomorskiego w określeniu dominujących źródeł hałasu związanych z produkcją oraz wskazanie metod ochrony przed hałasem (tłumiki lub ekranu akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, osłony hałasu). Aby w sposób wiarygodny ocenić, które urządzenia powodują największy hałas względem pobliskich budynków mieszkalnych wpierw należy ustalić ... Dowiedz się więcej

Sierpień 2018

Sierpień 2018 Wiertnia gazu ziemnego Przemysł górniczy jest bardzo specyficzną branżą w ujęciu akustyki środowiska. Odnosi się to głównie do stosowania dużej ilości głośnych urządzeń (agregaty, silniki), potrzeba ciągłej pracy całej instalacji podczas odwiertów (hałas trwający przez całą dobę w ciągu kilku dni, a nawet tygodni) oraz lokalizacja wiertni bardzo często blisko budynków mieszkalnych. Czynniki ... Dowiedz się więcej

Lipiec 2018

Lipiec 2018 Huta szkła w woj. wielkopolskim Produkcja szkła jest wykonywana przez dość specyficzną technologię i niestety, w ujęciu emisji hałasu, bardzo głośną. Wysokie poziomy hałasu występują zarówno na stanowiskach pracy, np. dla operatorów automatów szklarskich czy stłuczki, jak również w emisji hałasu do środowiska. Wielokrotnie też zdarza się, że huty szkła to zakłady o ... Dowiedz się więcej

Maj 2018

Maj 2018 Akredytowane badania hałasu od wiertni gazu i propozycja wyciszenia dominujących źródeł hałasu. Wykonaliśmy pomiary hałasu, identyfikację dominujących źródeł oraz zaproponowaliśmy sposoby redukcji hałasu dla urządzenia wiertniczego KREMCO K900 pracującego na wiertni gazu z koncesją PGNiG. Same badania wykonywaliśmy zgodnie z metodykami akredytowanymi mierząc hałas przy zabudowie mieszkaniowej, w różnych odległościach od granic wiertni ... Dowiedz się więcej

Kwiecień 2018

Kwiecień 2018 Zakończyliśmy ocenę emisji hałasu w zakresie infradźwięków na kolejnej farmie wiatrowej. Badania w zakresie infradźwięków wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 61400-11:2004/A1:2006 Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu, a pomiaru poziomu dźwięku A przy zabudowie mieszkaniowej wykonywano zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytowanymi) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 ... Dowiedz się więcej

Luty 2018

Luty 2018 Wykonaliśmy badania porealizacyjne w zakresie oceny hałasu przy zabudowie mieszkaniowej dla 4 nowych ekranów akustycznych w Białymstoku. Przeprowadziliśmy kolejna sesję pomiarową emisji hałasu od turbin wiatrowych – farma zlokalizowana w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.

Grudzień 2017

Grudzień 2017 1.Wykonaliśmy badania skuteczności akustycznej zastosowanej izolacji akustycznej w zakładach Mahle Bear Ostrów Wielkopolski i Agrifirm Polska w Szamotułach. 2. Zakończyliśmy monitoring dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW. 3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w środowisku dla WV Września – zakład nr 2. Ocena ... Dowiedz się więcej

Listopad 2017

Listopad 2017 1 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego w Białymstoku, których celem było określenie wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej oraz projekt ekranów akustycznych dla miejsc gdzie zanotowano przekroczenia limitów dopuszczalnych na hałasu.

Październik 2017

Październik 2017 1 Zakończyliśmy serię badań polegających na określeniu parametrów akustycznych pracującej turbiny Gamesa G97 – poziom mocy akustycznej, tonalność, impulsowość, infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy. Badania wykonywane były przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy.

Sierpień/Wrzesień 2017

Sierpień/Wrzesień 2017 1. Zakończyliśmy prace projektowe dla dwóch zakładów przemysłowych (Agrifirm Polska Sp. zo.o z Szamotuł i Biofarm Sp. zo.o. z Poznania). Analizy akustyczne obejmowały pomiary hałasu związane z określeniem poziomu mocy akustycznej urządzeń oraz poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy. Efektem badań i obliczeń hałasu będzie wdrożenie izolacji akustycznej przez dB-Projekt Sp. ... Dowiedz się więcej

Lipiec 2017

Lipiec 2017 1. Zakończyliśmy wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 27 elektrowni wiatrowych GE Wnd Energy, lokalizacja w woj. warmińsko – mazurskie. Badania dotyczyły wpływu hałasu na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy. 2. Zakończyliśmy realizację oceny akustycznego wpływu budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV. 3. Wykonaliśmy ... Dowiedz się więcej

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017 1. Zakończyliśmy 1 etap badań po realizacyjnych dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 15 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 8 punktach pomiarowych.

Maj 2017

Maj 2017 1. Wykonaliśmy aktualizację zasięgu hałasu dla zakładu Sapa Aluminium w ramach OOŚ. 2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary w zakładzie Good Food Products Sp. zo.o. i Homanit Polska Sp. zo.o.

Kwiecień 2017

Kwiecień 2017 1. Wykonaliśmy okresowe pomiary hałasu w środowisku od instalacji Agdagh Glass S.A. w Ujściu. 2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary hałasu pochodzące od zakładu GoodFood Products. Sp. zo.o.

Marzec 2017

Marzec 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu od Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz część OOS do KIP. 2. Rozpoczęliśmy monitoring porealizacyjny w zakresie emisji hałasu dla nowego zakładu VW we Wrześni. 3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w 9 punktów pomiarowych na farmie wiatrowej składającej się z turbin Acciona w woj. lubelskim.

Luty 2017

Luty 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w 21 punktach pomiarowych od farmy wiatrowej składającej się z turbin Vestas V112 w woj. lubelskim 2. Nadzorowaliśmy wykonanie pomiarów drgań w pomieszczeniu mieszkalnym w Kudowie Zdrój.

Styczeń 2017

Styczeń 2017 1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku w zakładzie Kronospan OSB Sp. zo.o. w Strzelcach Opolskich. 2. Aktualizacja zasięgów hałasu dla nowych parametrów dla nowych parametrów turbiny wiatrowej. 3. Wykonaliśmy weryfikacyjne pomiary hałasu skuteczności ekranu akustycznego we Wrocławiu.

19.12.2016

19.12.2016 Realizacja pomiarów weryfikacyjnych skuteczności wykonanej izolacji akustycznej w Jenox Akumulatory Sp. zo.o. w Chodzieży

12.12.2016

12.12.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku od zakładu produkcyjnego IKEA Industry Polska

10.11.2016

10.11.2016 Wykonaliśmy 24 godzinny pomiar hałasu od terminalu przeładunkowego w Łodzi

05.11.2016

05.11.2016 Rozpoczęliśmy analizy akustyczne dla dalszej modernizacji ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu.

18.10.2016

18.10.2016 Zakończyliśmy pomiaru hałasu obejmujące sprawdzenie zmniejszenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych – Centrum Logistyczne m. Błonia i odcinek drogi S6 w Gdyni.

10.10.2016

10.10.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu przy WGRO w Poznaniu, których celem była weryfikacja skuteczności nowego ekranu akustycznego.

21.09.2016

21.09.2016 Rozpoczęliśmy audyt akustyczny w nowym sklepie Netto w Poznaniu – badania obejmowały pomiary hałasu w środowisku i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przylegających do sklepu.

20.09.2016

20.09.2016 Wykonaliśmy analizę akustyczną na potrzeby PnB dla jednej z ul. W Szczecinie.

15.09.2016

15.09.2016 akończyliśmy monitoring hałasu w 15 punktach pomiarowych dla odcinka linii kolejowej E59 w obszarze Szczecina.

31.08.2016

31.08.2016 Wykonaliśmy akredytowane pomiary hałasu w obszarze huty szkła w Ujściu Ardagh Glass S.A.

31.08.2016

31.08.2016 Przeprowadziliśmy audyt akustyczny instalacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Legionowie.

08.08.2016

08.08.2016 Wykonaliśmy badania akustyczne dla PGNiG S.A. w Przemyślu dla jednej z wiertni dla zabiegu szczelinowania hydraulicznego.

12.07.2016

12.07.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu na jednej z wiertni PGNiG S.A.

07.07.2016

07.07.2016 Zakończyliśmy pomiary tła akustycznego w obszarze planowanego Budynku Hotelowego i Biurowego w centrum łodzi – 1 etap analizy akustycznej do Breeam.

07.07.2016

07.07.2016 Wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowe w m. Wróblew.

16.06.2016

16.06.2016 Zakończyliśmy pierwszy etap analiz akustycznych obejmujących wyznaczenie parametrów akustycznych elewacji i stolarki okiennej dla budynku biurowego Mangalia w Warszawie.

16.06.2016

16.06.2016 Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od urządzeń wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim.

14.06.2016

14.06.2016 Przeprowadziliśmy audyt akustyczny w Centrum Handlowym Auchan w Krakowie. Badania obejmowały określenie parametrów akustycznych zewnętrznych źródeł hałasu obiektu i ich wpływ na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej. Celem audytu będzie wskazanie metod ochrony przed hałasem.

09.06.2016

09.06.2016 Dokonaliśmy oceny pomiarowej skuteczności akustycznej ekranu w m. Ostrów Wlkp. oraz oceniliśmy hałas komunikacyjny względem najbliższych terenów chronionych akustycznie.

07.06.2016

07.06.2016 Rozpoczęliśmy nadzór akustyczny nad budowa hotelu wraz z budynkami usługowymi w centrum Łodzi. Etap 1 obejmował wykonanie 24 godzinnych pomiarów hałasu w obszarze najbliższych budynków mieszkalnych.

23.05.2016

23.05.2016 Zakończyliśmy monitoring akustyczny farmy wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko-mazurskim.

18.05.2016

18.05.2016 Przeprowadziliśmy badania akustyczne polegające na ocenie stopnia redukcji hałasu nawierzchni asfaltowej w centrum Poznania.

12.05.2016

12.05.2016 Wykonaliśmy badania akustyczne na stacji transportu ropy naftowej w woj. wielkopolskim, których celem będzie propozycja wyciszenia instalacji.

28.04.2016

28.04.2016 Przeprowadziliśmy pomiarową ocenę poziomów dźwięku przy terenach zabudowy mieszkaniowej wokół huty szkła w Gostyniu.

20-21.04.2016

20-21.04.2016 Wykonaliśmy serię badań akustycznych na 3 różnych farmach wiatrowych – warto wykorzystać dobrą prędkość wiatru na farmach

14.04.2016

14.04.2016 Odbyliśmy badania biegłości z metodyki dotyczącej wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

05.04.2016

05.04.2016 Przeprowadziliśmy kolejny monitoring hałasu na farmie wiatrowej w woj. wielkopolskim – 20 punktów pomiarowych – badania w porze nocy

25.03.2016

25.03.2016 Przeprowadziliśmy ocenę akustyczną dla 2 etapu budowy farmy wiatrowej w woj. pomorskim

16-17.03.2016

16-17.03.2016 Ocenialiśmy hałas pochodzący od urządzeń GPZ-u (Głównego Punktu Zasilania) farmy wiatrowej w woj. lubelskim

09.03.2016

09.03.2016 Wykonaliśmy okresowy pomiar hałasu od farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim

23.02.2016

23.02.2016 Wykonaliśmy pomiary hałasu dla pojedynczej turbiny wiatrowej w województwie zachodnio-pomorskim.

15.02.2016

15.02.2016 Rozpoczęliśmy kolejny etap prac projektowych nad wyciszeniem huty szkła w Gostyniu.

11.02.2016

11.02.2016 Rozpoczęliśmy monitoring akustyczny dla zespołu elektrowni wiatrowych w lubuskim.

04.02.2016

04.02.2016 Zakończyliśmy badania porealizacyjne dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

28.01.2016

28.01.2016 Oceniliśmy klimat akustyczny wokół huty szkła Stolze w m. Wymiarki

26.01.2016

26.01.2016 Badania hałasu w porze dnia i porze nocy od kolejnej farmy wiatrowej w woj. wielkopolskim.

19.01.2016

19.01.2016 Wykonaliśmy badania hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych – Animex Suwałki

21-22.12.2015

21-22.12.2015 Wykonaliśmy serię badań akustycznych na farmie wiatrowej w pow. radomskim, woj. mazowieckie, którym celem było określenie hałasu przy terenach chronionych akustycznie przy prędkości wiatru gwarantującej maksymalną wydajność pracy turbin wiatrowych – badania zakończone sukcesem !!!

20.012.2015.4

20.012.2015.4 Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

15.12.2015

15.12.2015 Oceniliśmy stan klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu przemysłowego na w m. Komorniki – celem badań była weryfikacja limitów hałasu względem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.12.2015

2.12.2015 Rozpoczęliśmy obliczenia akustyczne dla nowego projektu farmy wiatrowej składającej się z 9 turbin wiatrowych.

01.12.2015

01.12.2015 Zespół EKO-POMIAR został powiększony o kolejnego akustyka. Serdecznie witamy koleżankę Agatę, mamy nadzieję, że współpraca będzie układać się dobrze.

16.11.2015

16.11.2015 Rozpoczęliśmy badania akustyczne na farmie wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko – mazurskim.

12.11.2015

12.11.2015 Zakończyliśmy badania hałasu w m. Świnoujście, gdzie po raz kolejny wykonywaliśmy monitoring akustyczny hałasu komunikacyjnego

9.11.2015

9.11.2015 Wykonaliśmy badania hałasu do certyfikacji Breeam dla Centrum Handlowego VIVO w Stalowej Woli

14-15.10.2015

14-15.10.2015 Zakończyliśmy badania hałasu od pracującej farmy wiatrowej w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckie

10.12.2015

10.12.2015 Wykonaliśmy kolejny okresowy monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin w woj. wielkopolskim. Tego samego dnia, drugi zespół akustyków wykonał badania hałasu od urządzeń wiertniczych gazu łupkowego.

8.10.2015

8.10.2015 Przeprowadziliśmy kolejną sesję monitoringu akustycznego na farmie wiatrowej w woj. łódzkim

28.09.2015

28.09.2015 Wykonaliśmy badania emisji dźwięku pochodzącego od Terminalna przeładunkowego w Terespolu

16.09.2015

16.09.2015 Szanowni Państwo, z ogromną radością pragniemy poinformować, że EKO-POMIAR świadczy swoje usługi już 10 lat. W tym okresie zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu ochrony przed hałasem, a było to: – ponad 150 projektów z akustyki środowiska, obejmujących KIP, OOS czy MPZP – ponad 70 projektów związanych z akustyką farm wiatrowych na etapie projektowym – ... Dowiedz się więcej

11.09.20154

11.09.20154 Zakończyliśmy akustyczny monitoring w porze letnim dla m. Świnoujście – przedmiotem monitoringu były badania 24h w 4 punktach pomiarowych.

27.08.20154

27.08.20154 Rozpoczęliśmy kolejny monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w woj. łódzkim.

14.08.20154

14.08.20154 Akredytowane Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR zakończyło otrzymało z Polskiego Centrum Akredytacji pozytywną decyzję o przedłużeniu na kolejny cykl (do roku 2019) akredytacji na badania akustyczne. Szczegóły na http://www.eko-pomiar.com.pl/laboratorium.html

10.08.20154

10.08.20154 Rozpoczęliśmy badania hałasu komunikacyjnego (pomiar 24 godzinny) w m. Świnoujście.

05.08.20154

05.08.20154 Wykonaliśmy pomiarową ocenę hałasu przemysłowego w centrum Poznania.

30.07.20154

30.07.20154 Podpisaliśmy umowę na kolejny monitoring akustyczny, tym razem w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego. Lokalizacja pomiarów – m. Świnoujście.

14.07.20154

14.07.20154 Wykonaliśmy badania akustyczne dla wiertni gazu łupkowego w woj. wielkopolskim.

15-16.06.20154

15-16.06.20154 W ramach posiadanej akredytacji w Laboratorium Badawczym EKO-POMIAR zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji dokonał ponownej oceny systemu zarządzania i stosowanych metodyk badawczych. Na wniosek audytorów akredytacja Laboratorium AB1290 zostanie utrzymana i przedłużona na kolejny rok.

10.06.2015.4

10.06.2015.4 Wykonaliśmy pomiary hałasu do projektu akustycznego, którego celem będzie propozycja wyciszenia urządzeń chłodniczych na budynku biurowym w Pile.

02.06.2015.4

02.06.2015.4 Wykonaliśmy pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń biurowych spółki Allegro w Poznaniu na zlecenie wykonawcy budynku firmy Budimex S.A.

01.06.20154

01.06.20154 Wykonanie pomiarów hałasu dla urządzeń górniczych w kopalni węgla brunatnego w Koninie.

26-27.05.20154

26-27.05.20154 Wykonaliśmy kolejny monitoring akustycznych farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin.

29.04.2015.4

29.04.2015.4 W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. kolejnych badaniach biegłości z zakresu badań hałasu wewnątrz pomieszczeń.

28.05.2015.4

28.05.2015.4 Rozpoczęliśmy prace pomiarowe nad inwestycją pn. Zachodnia Obwodnica Szczecina. Etap 1 wykonanie ciągłego monitoringu akustycznego – przed realizacyjnego dla 3 punktów pomiarowych.

22.04.2015.4

22.04.2015.4 Wykonaliśmy badania poziomu mocy akustycznej prasokontenerów (belownic) firmy AVOB Sp. zo.o. w ramach certyfikacji urządzenia znakiem CE.

13.04.2015.4

13.04.2015.4 W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. badaniach biegłości z zakresu badań hałasu w środowisku.

8.04.20144

8.04.20144 Wykonaliśmy kolejną sesję ciągłego pomiaru hałasu w środowisku od zespołu turbin wiatrowych – woj. łódzkie.

30.03.2015.4

30.03.2015.4 Uczestniczyliśmy w organizowanym przez Polskie Centrum Akredytacji szkoleniu związanym z doskonaleniem systemu opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2005

23.03.20154

23.03.20154 Zakończyliśmy analizę porealizacyjną dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskie składającej się z 25 turbin wiatrowych.

18.03.2015.4

18.03.2015.4 Wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu emisji hałasu dla istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

13.03.2015.4

13.03.2015.4 Podpisanie umowy na monitoring akustycznych istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

05.03.2015.4

05.03.2015.4 Badania hałasu w środowisku – pora dnia i pora nocy – powiat chodzieski.

03.03.2015.4

03.03.2015.4 Podpisanie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu hałasu dla farmy wiatrowej składającej się z 18 turbin, woj. łódzkie.

02.03.20154

02.03.20154 Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy – kolejna sesja pomiarowa.

27.02.2015.4

27.02.2015.4 Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych PT/ILC z zakresu hałasu.

23.02.2015.4

23.02.2015.4 Spotkanie z WIOŚ o/Toruń ws tzw. badań interwencyjnych na farmie wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

19.02.2015.4

19.02.2015.4 Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu – 1 punkt pomiarowy.

18.02.2015.4

18.02.2015.4 Wykonanie pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu.

02.02.20154

02.02.20154 Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy.

13.01.2015.4

13.01.2015.4 Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

7.01.20154

7.01.20154 Wykonanie badań emisji hałasu instalacyjnego i komunikacyjnego w centrum Poznania.

Grudzień 2014

Grudzień 2014 Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej w postaci tłumików akustycznych na czerpnię i wyrzutnię pomieszczenia sprężarek w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania – etap 2 prac wygłuszających. Poniżej zdjęcia wykonanych tłumików (tak nawiasem projektowany tłumik absorpcyjny był chyba największy jaki mieliśmy okazję widzieć i montować).

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014 W ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „DOBRY WIART DLA REGIONÓW” – Współczesne Oblicze Energetyki Wiatrowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej i współfinasowanej przez NFOŚ mieliśmy okazję w dniu 9.09.2014 w Poznaniu przedstawić informację o „Aktualnym stanie prawnym i wiedzy na temat oddziaływania inwestycji energetyki wiatrowej”. Materiał prezentowany na konferencji dostępny jest pod ... Dowiedz się więcej

Sierpień 2014

Sierpień 2014 W internetowym wydaniu sekcji ekonomicznej gazety Rzeczpospolita (www.rp.pl) ukazał się nasz komentarz do dalszych prób ustalenia jednej, stałej odległości turbin wiatrowych od terenów chronionych akustycznie. Tekst „Wiatraki: mierzyć, a nie wymyślać” można zobaczyć pod linkiem

Sierpień 2014

Sierpień 2014 Na ekologicznym portalu internetowym (www.ecoportal.pl) ukazał się nasz tekst związany z akustyką turbin wiatrowych, który jest pewnego rodzajem komentarzem do raportu NIK nt kontroli przebiegu realizacji farm wiatrowych. Artykuł „Elektrownie wiatrowe. Wywiad rzeka z ekspertem od akustyki” dostępny jest pod linkiem

Lipiec 2014

Lipiec 2014 Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej dla dwóch wentylatorów promieniowych w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania. Poniżej zdjęcia stanu przed realizacją i podczas badań odbiorczychPrzed realizacją: Po wykonaniu obudów:

Czerwiec 2014

Czerwiec 2014 W dniach 24-25.06.2014 roku w Międzywodziu mieliśmy okazję uczestniczyć warsztatach dotyczących energetyki wiatrowej organizowanych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (www.psew.pl). EKO-POMIAR poproszony został o wygłoszenie prezentacji pt. „Akustyka i lokalizacja turbin wiatrowych”.

Czerwiec 2014

Czerwiec 2014 W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Druk 758 poproszono nas o komentarz nad zasadnością zmiany przepisów dotyczących ustalenia jednej, stałej odległości turbin od obszarów zabudowy mieszkaniowej. Opinia prezentuje ogólne informacje o akustyce turbin wiatrowych, przykłady zasięgu hałasu od turbin wiatrowych ... Dowiedz się więcej

Luty 2014

Luty 2014 Stworzyliśmy BAZĘ WIEDZY, która związana jest z akustyką turbin wiatrowych. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami i materiałami multimedialnymi z pomiarów hałasu od turbin wiatrowych. Materiały umieściliśmy w nowej zakładce naszej strony internetowej HAŁAS TURBIN WIATROWYCH.

Wrzesień 2013

Wrzesień 2013 Rozpoczęliśmy prace projektowe nad jedną z większych planowanych inwestycji drogowych w Poznaniu – ulica Nowa Naramowicka. Jest to projekt obejmujący budowę zupełnie nowego odcinka drogi, która ma rozładować ruch komunikacyjny w północnej części Poznania (patrz model symulacyjny poniżej):

Lipiec 2013

Lipiec 2013 Na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy okazję zorganizować wewnętrze szkolenie związane z oddziaływaniem akustycznym turbin wiatrowych. Cykl wykładów obejmował zagadnienia związane z specyfiką pracy turbin wiatrowych, ich wpływem na klimat akustyczny, subiektywną oceną hałasu od turbin i próbą modelowania emisji dźwięku w zakresie infradźwiękowym. Uczestnikami szkolenia byli m.in. koledzy z Hiszpanii, którzy wspierali ... Dowiedz się więcej

Lipiec 2013

Lipiec 2013 EKO-POMIAR w ramach nowego cyklu programów edukacyjnych EKOLOGIKA został poproszony o kilka słów komentarza nt wpływu i oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych. Program EKOLOGIKA jest realizowany przez poznański oddział Telewizji Polskiej. Link

Lipiec 2013

Lipiec 2013 Dnia 4 lipca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w seminarium pt. „Środowiskowe uwarunkowania realizacji farm wiatrowych w województwie lubelskim”, gdzie przy współpracy Politechniki Poznańskiej EKO-POMIAR wygłosił prezentację związaną z oddziaływaniem hałasu i infradźwięków pochodzących od turbin wiatrowych. Organizatorem seminarium była Fundacja Myśli Ekologicznej z Krakowa (www.mysl-ekologiczna.pl). Relacja filmowa: Link

Czerwiec 2013

Czerwiec 2013 W ramach akcji „Wszystko dla planety” organizowanej przez telewizji TVP Poznań EKO-POMIAR został poproszony o przedstawienie podstawowych informacji związanych z energetyką wiatrową. M. in nasza wypowiedź została wyemitowana na antenie TVP Poznań. Link

Kwiecień 2013

Kwiecień 2013 EKO-POMIAR został poproszony o wykonanie przykładowych badań hałasu komunikacyjnego na potrzeby społecznej akcji „Zróbmy sobie ciszej”. Była to akcja firmy 3M produkującej m.in. indywidualna ochronę przed hałasem. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku w 5 największych miastach Polski, a ich wyniki i przykładowa sesja pomiarowa została pokazana w programie Dzień dobry TVN Link

Luty 2013

Luty 2013 Rozpoczęliśmy współpracę z firmami zajmującymi się wydobyciem gazu łupkowego, zadaniem EKO-POMIAR jest nadzór akustyczny nad kolejnymi procesami wydobywczymi gazu z łupków.

Grudzień 2012

Grudzień 2012 EKO-POMIAR przy współpracy z Politechniką Poznańską miał okazje uczestniczyć w nagraniu telewizji WTK Poznań gdzie poruszano zagadnienia związane z wpływem turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i zwierząt. Link

Grudzień 2012

Grudzień 2012 Rozpoczęliśmy projektowanie i montaż 2 pomieszczeń sterowniczych w hucie szkła w Ujściu, gdzie obecnie trwają prace budowlane nowej wanny szklarskiej (patrz zakładka REALIZACJE)

Listopad 2012

Listopad 2012 Rozpoczęliśmy prace projektowe i pomiarowe związane z inwestycją kolejową „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30, ETAP II ODCINEK BIELAWA DOLNA – HORKA: BUDOWA MOSTU PRZEZ NYSĘ ŁUŻYCKĄ ORAZ ELEKTRYFIKACJA”. Realizacja zadania jest wyjątkowo trudna, ponieważ dotyczy obiektu położonego w Polsce i Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy prawa ochrony środowiska regulujące projektowanie akustyczne i monitoring.

Lipiec 2012

Lipiec 2012 Wykonaliśmy coroczny monitoring klimatu akustycznego drogi krajowej S8 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Szczecina. Analiza pomiarowa obejmowała kalibrację poziomów dźwięku w 4 punktach jedocześnie w zestawieniu z pomiarami natężenia ruchu oraz ocenę hałasu w 28 punktach pomiarowych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Czerwiec 2012

Czerwiec 2012 Wraz z firmą BUDIMEX S.A. wykonaliśmy po-realizacyjny monitoring klimatu akustycznego nowo oddanej autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i skuteczność samych ekranów dźwiękoizolacyjnych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Maj 2012

Maj 2012 EKO-POMIAR miał przyjemność czynnie uczestniczyć spotkaniu Shell Safety Day 6th 2012. EKO-POMIAR prezentował potencjalne zagrożenia akustyczne dla obsługi stacji paliw Shell (patrz załącznik nr 1)

Grudzień 2011

Grudzień 2011 W roku 2011 mieliśmy okazję przeprowadzić analizy emisji hałasu na 2 farmach wiatrowych – pomiary obejmowały ocenę poziomów dźwięku na każdym etapie inwestycji – pomiar tła akustycznego, poziomów dźwięku w ramach monitoringu po-realizacyjnego oraz pomiar poziomu mocy akustycznej – patrz zakładka REFERENCJE.

Grudzień 2011

Grudzień 2011 Zmieniliśmy siedzibę biura z ulicy Staszica 37 w Obornikach na Bogdanowo 11d/5, 64-600 Oborniki k/Poznania (wjazd do Obornik po prawej stronie, przy DK nr 11) – patrz mapa w zakładce KONTAKT.

Grudzień 2011

Grudzień 2011 Wykonaliśmy projekt i montaż izolacji akustycznej Wytwórni Masy Bitumicznej AMMANN 180 w m. Kończewo k/Słupska. Zamawiający Polski Asfalt Sp. zo.o. (patrz zakładka REALIZACJE i REFERENCJE).

Listopad 2011

Listopad 2011 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego i klimatu akustycznego wewnątrz budynków na odcinku Pniewy – Otorowo DW 187. Zamawiający Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Kwiecień 2011

Kwiecień 2011 We współpracy z Politechniką Poznańską mieliśmy okazję uczestniczyć w 4 Miedzy narodowej Konferencji Naukowej Wind Turbine Noise w Rzymie (http://www.confweb.org/wtn2011) , gdzie udało nam się wygłosić referat pt „Acoustic analysis of wind turbines with a vertical axis according to ISO 61400-11”, autorzy: Szulczyk J, Cempel C, Golec Z.

Sierpień 2010

Sierpień 2010 W zakładzie Sapa Aluminium Sp. zo.o. w Trzciance wykonaliśmy izolację akustyczna w postaci przegrody dźwiękochłonnej silnika podajników wałeczkowych wyciskarki profili aluminiowych na wydziale PL3 (patrz zakładka REALIZACJE).

Czerwiec 2010

Czerwiec 2010 Pierwsza ocena akredytacyjna działalności Laboratorium Badawczego EKO-POMIAR przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl), która zakończyła się nadaniem certyfikatu akredytacji o nr AB 1290 ( http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290 ).

Luty 2010

Luty 2010 Wdrożenie Księgi Jakości zgodnej z normą PN-ISO 17025 i powołanie nowego działu EKO-POMIAR: Laboratorium Badawcze, które zajmuje się wykonaniem pomiarów akustycznych dla 6 metodyk badawczych.

Styczeń 2010

Styczeń 2010 Zakończyliśmy prace projektowe i montażowe serii obudów dźwiękochłonnych w zakładzie Ardagh Glass S.A. w Ujściu. Prace obejmowały wyciszenie 4 różnych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Efekt prac można zobaczyć na naszej stronie w zakładce REALIZACJE.