EKO-Pomiar

10.06.2015.4

10.06.2015.4

Wykonaliśmy pomiary hałasu do projektu akustycznego, którego celem będzie propozycja wyciszenia urządzeń chłodniczych na budynku biurowym w Pile.