EKO-Pomiar

Laboratorium badawcze

Akredytowane laboratorium badawcze nr AB 1290

Od maja 2010 roku EKO-POMIAR rozpoczął procedury wdrażania Systemu Zarządzania według normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005+ AP1:2007+ AC:2007. System Zarządzania stał się podstawą do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR. W sierpniu 2011 roku kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji udzieleniem akredytacji nr AB 1290 na 6 metodyk badawczych z zakresu akustyki.
Obecnie Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wykonuje badania w oparciu o 7 metodyk badawczych z zakresu akustyki.

Pełny zakres informacji o Laboratorium zawiera strona Polskiego Centrum Akredytacji pod linkiem:

www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie metodyk badawczych:
UWAGI:

*Laboratorium Badawcze AB1290 wykonuje akredytowane badania obejmujące wyznaczenie poziomu mocy akustycznej, kierunkowości źródła, tonalności dźwięku, widma dźwięku w zakresie od 1 Hz do 16 kHz, infradźwięków na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego zgodnie z normą podaną w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1290.

Od lipca 2013 roku obowiązuje nowsze wydanie normy IEC o symbolu PN-EN 61400-11:2013-07 – Laboratorium AB 1290 nie wykonuje akredytowanych badań zgodnie z ostatnim wydaniem normy z 2013 roku.

Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług Akredytowanego Laboratorium Badawczego można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Laboratorium lub drogą e-mail pod adresem: laboratorium@eko-pomiar.com.pl wypełniając:

Ankietę (pobierz).

Formularz Skargi/ Reklamacji (pobierz).o

Aktualności

Styczeń – Marzec 2022

Farmy wiatrowe: Wykonaliśmy obliczenia hałasu związane z wyznaczeniem trybów redukcji hałasu dla projektów, które są obecnie w trakcie realizacji – budowie. Analizy obejmują trzy zasadnicze etapy: Weryfikacja wartości dopuszczalnych aktualnej zabudowy mieszkaniowej wokół turbin wiatrowych (na podstawie zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub odpowiedzi z lokalnego Urzędu Gminy w trybie udzielenia Informacji Publicznej) Wykonanie lub ... Czytaj dalej

Grudzień 2021

Audyty akustyczne zakładów przemysłowych W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na ... Czytaj dalej

Listopad 2019

1. Pomiary hałasu kolejowego i klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych w Olsztynie. Pomiary hałasu obejmowały wykonanie serii badań trwających 24h w środowisku zewnętrznym (pomiary a granicy terenów chronionych akustycznie) oraz wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego. Badania wykonano zgodnie z zakresem akredytacji naszego Laboratorium Badawczego – akredytacja PCA nr AB1290.