EKO-Pomiar

22.04.2015.4

22.04.2015.4

Wykonaliśmy badania poziomu mocy akustycznej prasokontenerów (belownic) firmy AVOB Sp. zo.o. w ramach certyfikacji urządzenia znakiem CE.