EKO-Pomiar

Kwiecień 2011

Kwiecień 2011

We współpracy z Politechniką Poznańską mieliśmy okazję uczestniczyć w 4 Miedzy narodowej Konferencji Naukowej Wind Turbine Noise w Rzymie (http://www.confweb.org/wtn2011) , gdzie udało nam się wygłosić referat pt „Acoustic analysis of wind turbines with a vertical axis according to ISO 61400-11”, autorzy: Szulczyk J, Cempel C, Golec Z.