EKO-Pomiar

Grudzień 2021

Audyty akustyczne zakładów przemysłowych

W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy:

  1. wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować,
  2. fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu,
  3. wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego,
  4. przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na podstawie którego określamy które urządzenia zakładu są najgłośniejsze i które należy w pierwszej kolejności wyciszyć.

 

Poniżej przykładowe zdjęcia z wyjazdów pomiarowych oraz przykładowe modele symulacyjne z zasięgami hałasu: