EKO-Pomiar

Grudzień 2014

Grudzień 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej w postaci tłumików akustycznych na czerpnię i wyrzutnię pomieszczenia sprężarek w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania – etap 2 prac wygłuszających. Poniżej zdjęcia wykonanych tłumików (tak nawiasem projektowany tłumik absorpcyjny był chyba największy jaki mieliśmy okazję widzieć i montować).