EKO-Pomiar

16.06.2016

16.06.2016

Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od urządzeń wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim.