EKO-Pomiar

10.12.2015

10.12.2015

Wykonaliśmy kolejny okresowy monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin w woj. wielkopolskim. Tego samego dnia, drugi zespół akustyków wykonał badania hałasu od urządzeń wiertniczych gazu łupkowego.