EKO-Pomiar

  • + 48 61 23 23 898
Lipiec 2013

Lipiec 2013

Lipiec 2013

EKO-POMIAR w ramach nowego cyklu programów edukacyjnych EKOLOGIKA został poproszony o kilka słów komentarza nt wpływu i oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych. Program EKOLOGIKA jest realizowany przez poznański oddział Telewizji Polskiej.