EKO-Pomiar

Maj 2018

Maj 2018

  1. Akredytowane badania hałasu od wiertni gazu i propozycja wyciszenia dominujących źródeł hałasu.
    Wykonaliśmy pomiary hałasu, identyfikację dominujących źródeł oraz zaproponowaliśmy sposoby redukcji hałasu dla urządzenia wiertniczego KREMCO K900 pracującego na wiertni gazu z koncesją PGNiG. Same badania wykonywaliśmy zgodnie z metodykami akredytowanymi mierząc hałas przy zabudowie mieszkaniowej, w różnych odległościach od granic wiertni oraz bezpośrednio przy urządzeniach określając później ich poziom mocy akustycznej. Efektem audytu akustycznego było przygotowanie wytycznych redukcji hałasu, określenie skuteczności izolacji akustycznej oraz wstępne koszty montażu.
  2. Audyty akustyczny obejmujący dobór stolarki okiennej w głośnej części Poznania
    Zakończyliśmy prace projektowe związane z określeniem wymaganej izolacyjności akustycznej stolarki okiennej, przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu. Zakres obliczeń akustycznych obejmował określenie istniejących poziomów dźwięku poprzez fizyczny pomiar hałasu, dobór stolarki okiennej i nawietrzaków oraz wytyczne związane z grubością i materiałem elewacji. Wszystkie obliczenia hałasu były tak prowadzone, aby limity akustyczne wewnątrz pomieszczeń zostały spełnione.