EKO-Pomiar

Lipiec 2012

Lipiec 2012

Wykonaliśmy coroczny monitoring klimatu akustycznego drogi krajowej S8 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Szczecina. Analiza pomiarowa obejmowała kalibrację poziomów dźwięku w 4 punktach jedocześnie w zestawieniu z pomiarami natężenia ruchu oraz ocenę hałasu w 28 punktach pomiarowych (przykładowe zdjęcia poniżej)