EKO-Pomiar

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

W ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „DOBRY WIART DLA REGIONÓW” – Współczesne Oblicze Energetyki Wiatrowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej i współfinasowanej przez NFOŚ mieliśmy okazję w dniu 9.09.2014 w Poznaniu przedstawić informację o „Aktualnym stanie prawnym i wiedzy na temat oddziaływania inwestycji energetyki wiatrowej”. Materiał prezentowany na konferencji dostępny jest pod linkiem