EKO-Pomiar

Luty 2018

Luty 2018

  1. Wykonaliśmy badania porealizacyjne w zakresie oceny hałasu przy zabudowie mieszkaniowej dla 4 nowych ekranów akustycznych w Białymstoku.
  2. Przeprowadziliśmy kolejna sesję pomiarową emisji hałasu od turbin wiatrowych – farma zlokalizowana w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.