EKO-Pomiar

Styczeń – Marzec 2022

Farmy wiatrowe:

  1. Wykonaliśmy obliczenia hałasu związane z wyznaczeniem trybów redukcji hałasu dla projektów, które są obecnie w trakcie realizacji – budowie. Analizy obejmują trzy zasadnicze etapy:
   1. Weryfikacja wartości dopuszczalnych aktualnej zabudowy mieszkaniowej wokół turbin wiatrowych (na podstawie zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub odpowiedzi z lokalnego Urzędu Gminy w trybie udzielenia Informacji Publicznej)
   2. Wykonanie lub aktualizacja akustycznego modelu symulacyjnego na podstawie ilości i konkretnych typów turbin, które będą realizowane. Efektem takich obliczeń hałasu będzie wyznaczenie poziomów dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej wokół farmy wiatrowej.
   3. W przypadku przekroczeń hałasu przy zabudowie mieszkaniowej, zmniejszenie poziomu mocy akustycznej turbin na podstawie danych katalogowych – tzw. „modów”, aby praca farmy w najgorszych warunkach siły wiatru nie powodowała przekroczeń hałasu.

Poniżej przykładowa mapa farmy wiatrowej z pokazanymi zasięgami hałasu w porze nocy:


2. Wykonaliśmy szereg pomiarów hałasu
pochodzących od turbin wiatrowych w ramach badań porealizacyjnych.

Takie  badania wykonuje się zazwyczaj tzw. metodą próbkowania, mierząc hałas pracy turbin osobno w porze dnia i porze nocy, a po zakończeniu pomiarów pracy turbin mierzy się tło akustyczne. Innym podejściem jest wykonanie pomiarów ciągłych, które trwają w każdym punkcie 24h. Dla pomiarów ciągłych tło akustyczne określa się w tych samych puntach co pomiar hałasu, wyłączając kilka razy w ciągu doby turbiny wiatrowe do pomiaru tła akustycznego. Efektem takich badań jest raport z pomiarów akustycznych, który dalej jest elementem analizy porealizacyjnej.