EKO-Pomiar

10.10.2016

10.10.2016

Wykonaliśmy pomiary hałasu przy WGRO w Poznaniu, których celem była weryfikacja skuteczności nowego ekranu akustycznego.