EKO-Pomiar

Luty 2019

Luty 2019

 1. Audyt akustyczny zakładu Grupy Polpharma

  W ramach kolejnego audytu akustycznego wykonaliśmy kompleksową analizę hałasu na która składały się:

  • identyfikacja dominujących źródeł hałasu,
  • wykonanie modelowania akustycznego, czyli stworzenie projekt 3D zakładu,
  • wyznaczenie zasięgów emisji hałasu względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej
  • wskazanie urządzeń, które powodują największy hałas
  • propozycja wyciszenia i koszty wykonania izolacji akustycznej.

  W ramach końcowych wniosków zaproponowano konkretne rozwiązania montażowe, które po wprowadzeniu gwarantować będą zmniejszenie hałasu do obowiązujących limitów dopuszczalnych.

  Poniżej przedstawiono widoki modelu 3D zakładu, na podstawie których określono zasięgi hałasu dla stanu obecnego i po propozycji wyciszenia.