EKO-Pomiar

19.02.2015.4

19.02.2015.4

Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu – 1 punkt pomiarowy.