EKO-Pomiar

Sierpień 2014

Sierpień 2014

W internetowym wydaniu sekcji ekonomicznej gazety Rzeczpospolita (www.rp.pl) ukazał się nasz komentarz do dalszych prób ustalenia jednej, stałej odległości turbin wiatrowych od terenów chronionych akustycznie. Tekst „Wiatraki: mierzyć, a nie wymyślać” można zobaczyć pod linkiem