EKO-Pomiar

  • + 48 61 23 23 898

Grudzień 2011

Grudzień 2011

W roku 2011 mieliśmy okazję przeprowadzić analizy emisji hałasu na 2 farmach wiatrowych – pomiary obejmowały ocenę poziomów dźwięku na każdym etapie inwestycji – pomiar tła akustycznego, poziomów dźwięku w ramach monitoringu po-realizacyjnego oraz pomiar poziomu mocy akustycznej – patrz zakładka REFERENCJE.