EKO-Pomiar

10.11.2016

10.11.2016

Wykonaliśmy 24 godzinny pomiar hałasu od terminalu przeładunkowego w Łodzi