EKO-Pomiar

14.04.2016

14.04.2016

Odbyliśmy badania biegłości z metodyki dotyczącej wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń