EKO-Pomiar

Czerwiec 2012

Czerwiec 2012

Wraz z firmą BUDIMEX S.A. wykonaliśmy po-realizacyjny monitoring klimatu akustycznego nowo oddanej autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i skuteczność samych ekranów dźwiękoizolacyjnych (przykładowe zdjęcia poniżej)