EKO-Pomiar

12.05.2016

12.05.2016

Wykonaliśmy badania akustyczne na stacji transportu ropy naftowej w woj. wielkopolskim, których celem będzie propozycja wyciszenia instalacji.