EKO-Pomiar

Czerwiec 2014

Czerwiec 2014

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Druk 758 poproszono nas o komentarz nad zasadnością zmiany przepisów dotyczących ustalenia jednej, stałej odległości turbin od obszarów zabudowy mieszkaniowej. Opinia prezentuje ogólne informacje o akustyce turbin wiatrowych, przykłady zasięgu hałasu od turbin wiatrowych i wniosek, że ustalenie stałej odległości nie jest właściwym podejściem, którego celem może być zmniejszenie uciążliwości akustycznej farm wiatrowych. Opinia została opublikowana m.in. na portalu www.cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), a całość opinii można znaleźć pod linkiem