EKO-Pomiar

28.05.2015.4

28.05.2015.4

Rozpoczęliśmy prace pomiarowe nad inwestycją pn. Zachodnia Obwodnica Szczecina. Etap 1 wykonanie ciągłego monitoringu akustycznego – przed realizacyjnego dla 3 punktów pomiarowych.