EKO-Pomiar

Listopad 2012

Listopad 2012

Rozpoczęliśmy prace projektowe i pomiarowe związane z inwestycją kolejową „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30, ETAP II ODCINEK BIELAWA DOLNA – HORKA: BUDOWA MOSTU PRZEZ NYSĘ ŁUŻYCKĄ ORAZ ELEKTRYFIKACJA”. Realizacja zadania jest wyjątkowo trudna, ponieważ dotyczy obiektu położonego w Polsce i Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy prawa ochrony środowiska regulujące projektowanie akustyczne i monitoring.