EKO-Pomiar

Lipiec 2014

Lipiec 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej dla dwóch wentylatorów promieniowych w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania. Poniżej zdjęcia stanu przed realizacją i podczas badań odbiorczych
Przed realizacją:
Po wykonaniu obudów: