EKO-Pomiar

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

Pomiary hałasu turbin wiatrowych to nieodłączna procedura stosowana w energetyce wiatrowej. Działanie każdej elektrowni wiatrowej wiąże się z emisją hałasu, generowanego przez obracające się łopaty, wirnik generatora oraz przekładnię. Mimo, że natężenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych nie jest duże, jego odziaływanie jest stałe i monotonne, dlatego może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka oraz zaburzać ogólną równowagę środowiska naturalnego. Aby dokonać racjonalnej oceny natężenia hałasu oraz dobrać odpowiednie strefy ochronne wokół parków wiatrowych, należy wykonać odpowiednie pomiary hałasu turbin wiatrowych.

Przez ostatnie lata w EKO-POMIAR wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze inwestycji parków wiatrowych pod względem analizy oddziaływania akustycznego, wykonując:

analizy optymalizacyjne lokalizacji turbin wiatrowych
operaty akustyczne do decyzji środowiskowych 
konsultacje społeczne analizy pomiarowe określające poziom mocy akustycznej turbin wiatrowych (wg PN-EN 61400-11:2004)
określanie infradźwięków, tonalności oraz impulsowości hałasu turbin
określenie ilości turbin na które należy zamontować tryby redukcji hałasu (NRO Noise Reduction Operactions)
pomiary hałasu turbin wiatrowych po wykonaniu inwestycji
ciągły monitoring emisji hałasu
Wszystkie analizy badawcze realizujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie:

Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu PN-EN 61400-11:2004 + A1 z lipiec 2006