EKO-Pomiar

09.06.2016

09.06.2016

Dokonaliśmy oceny pomiarowej skuteczności akustycznej ekranu w m. Ostrów Wlkp. oraz oceniliśmy hałas komunikacyjny względem najbliższych terenów chronionych akustycznie.