EKO-Pomiar

Sierpień 2018

Sierpień 2018

  1. Wiertnia gazu ziemnego
    Przemysł górniczy jest bardzo specyficzną branżą w ujęciu akustyki środowiska. Odnosi się to głównie do stosowania dużej ilości głośnych urządzeń (agregaty, silniki), potrzeba ciągłej pracy całej instalacji podczas odwiertów (hałas trwający przez całą dobę w ciągu kilku dni, a nawet tygodni) oraz lokalizacja wiertni bardzo często blisko budynków mieszkalnych. Czynniki te powodują, że zdarzają się wiertnie, które generują dość dużą uciążliwość akustyczną. W sierpniu 2018 Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR miało okazję przeprowadzić szczegółowe badania akustyczne, których celem było określenie poziomów dźwięku przy najbliżej położonych budynkach mieszkalnych oraz pomiar hałasu w różnych odległościach od granicy wiertni. Efektem akredytowanych badań hałasu było sporządzenie raportu z pomiarów akustycznych, który stał się podstawą do prezentacji zasięgów hałasu społeczności mieszkającej bezpośrednio przy terenie wiertni.
  2. Producent wafli ryżowych
    W ramach audytu akustycznego obejmującego akredytowane pomiary hałasu przy terenach chronionych akustycznie Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR wykonało serię pomiarów hałasu, model akustyczny oraz zaproponowano sposób wyciszenia. Badania akustyczne wykonano w porze dnia, tj. w między 6.00 – 22.00 oraz osobno w porze nocy, między godziną 22.00 – 6.00. Potrzeba zmierzenia hałasu osobno w porze dnia i porze nocy wynika bezpośrednio z różnych limitów hałasu obowiązujących dla najbliższych terenów mieszkalnych względem zakładu produkcyjnego. Drugim etapem audytu akustycznego było stworzenie modelu symulacyjnego, który jednoznacznie wskazał, jakie źródła hałasu pracujące na terenie zakładu i o jaki poziom hałasu należy wyciszyć, aby zachować emisje hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poniżej obowiązujących limitów dopuszczalnych. Ostatnim elementem audytu był konkretne propozycja wyciszenia urządzeń z podaniem konkretnej skuteczności akustycznej osłony dźwiękochłonnej wraz z doborem materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.