EKO-Pomiar

16-17.03.2016

16-17.03.2016

Ocenialiśmy hałas pochodzący od urządzeń GPZ-u (Głównego Punktu Zasilania) farmy wiatrowej w woj. lubelskim