EKO-Pomiar

18.02.2015.4

18.02.2015.4

Wykonanie pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu.