EKO-Pomiar

Pomiary hałasu w ramach postępowań administracyjnych – interwencyjne pomiary hałasu w środowisku

  1. Rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony i Kształtowania Środowiska z Poznania w ramach „Postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem”. Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Poznań jest pokłosiem zmiany Prawa Ochrony Środowiska w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z weryfikacją poziomów hałasu w ramach tzw. interwencji. Do tej pory jeśli obywatel Polski w swoim odczuci stwierdził, że w okolicy jego domu jest za głośno to mógł zgłosić się do WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), aby WIOŚ bezpłatnie ocenił pomiarowo, czy hałas mieści się w wartościach dopuszczalnych dla danej funkcji zabudowy mieszkaniowej, której właścicielem jest skarżący. Obecnie takie kompetencje zostały przesunięte na lokalne Organy administracyjne (Prezydentów Miast i Starostów Powiatów).

  W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony i Kształtowania Środowiska w Poznaniu pomiary hałasu w środowisku od 4 instalacji przemysłowych i 6 parafii w ramach hałasu impulsowego.

   

  1. Pomiary dla Starosty Nowotarskiego

  – Pomiar hałasu od myjni bezobsługowej

  – Pomiary hałasu przy zabudowie mieszkaniowej od zakładu przemysłowego

   

  1. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

  – Ocena hałasu komunikacyjnego i poziomu wewnątrz lokali mieszkalnych

- Pomiar hałasu od myjni samochodowej

- Pomiar hałasu od drogi krajowej