EKO-Pomiar

Luty 2010

Luty 2010

Wdrożenie Księgi Jakości zgodnej z normą PN-ISO 17025 i powołanie nowego działu EKO-POMIAR: Laboratorium Badawcze, które zajmuje się wykonaniem pomiarów akustycznych dla 6 metodyk badawczych.