EKO-Pomiar

14.08.20154

14.08.20154

Akredytowane Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR zakończyło otrzymało z Polskiego Centrum Akredytacji pozytywną decyzję o przedłużeniu na kolejny cykl (do roku 2019) akredytacji na badania akustyczne. Szczegóły na http://www.eko-pomiar.com.pl/laboratorium.html