EKO-Pomiar

13.03.2015.4

13.03.2015.4

Podpisanie umowy na monitoring akustycznych istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.