EKO-Pomiar

7.01.20154

7.01.20154

Wykonanie badań emisji hałasu instalacyjnego i komunikacyjnego w centrum Poznania.