EKO-Pomiar

Zakład Produkcji Etanolu – projekt wyciszenia zakładu

Zakład Produkcji Etanolu – projekt wyciszenia zakładu

Od ponad 3 miesięcy pracujemy nad badzo złożonym projektem wyciszenia instalacji związanej z produkcją etanolu. W ujęciu akustycznym trudność zagadnienia polega na pracy dużej ilości zewnętrznych źródeł hałasu (chłodnie, wody, silniki napędzające wentylatory promieniowe, suszarnie, przenośniki kubełkowe, pompy próżniowe) oraz bardzo bliskiej odległości do obszarów chronionych akustycznie. W ramach projektu wykonaliśmy kontrolne pomiary hałasu, modelowanie akustyczne i propozycje konkretnych wyciszeń instalacji. Efektem projektu akustycznego było obniżenie hałasu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej o ponad 10 dB w porze nocy. Wynik ten osiągnięto dzięki zastosowaniu tłumików i osłon akustycznych oraz specjalnie zaprojektowanego ekranu, który został połączony z konstrukcją stalową instalacji i który posiada długość prawie 30 metrów i wysokość względną ponad 20 metrów. Zaprojektowanie lokalizacji ekranu akustycznego  zakładało odgrodzenie dominujących źródeł hałasu od obszaru zabudowy mieszkaniowej i ekran spełnił swoje zadanie.