EKO-Pomiar

Audyty akustyczne instalacji przemysłowych

W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy:

  1. wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować,
  2. fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu,
  3. wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego,
  4. przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na podstawie którego określamy które urządzenia zakładu są najgłośniejsze i które należy w pierwszej kolejności wyciszyć.

 

Poniżej wykonane realizacje pomiarowe i symulacyjne:

 

  1. Agrifirm Polska Sp zo.o. – zakład w Topoli Wielkiej
  2. Myjnie bezdotykowe Banieczka – myjnie zlokalizowane w Poznaniu i Słupsku
  3. CityPark w Poznaniu – budynek usługowo – restauracyjny przy ulicy Wojskowej 4 w Poznaniu

- Pomiar hałasu wyrzutni powietrza podczas jej normalnej pracy

- Pomiary akustyczne wewnątrz pomieszczenia maszynowni

- Pomiar skuteczności akustycznej istniejących tłumików

- Pomiar hałasu stacji redukcji gazu

- Pomiar hałasu od bezobsługowej myjni samochodowej