EKO-Pomiar

15.12.2015

15.12.2015

Oceniliśmy stan klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu przemysłowego na w m. Komorniki – celem badań była weryfikacja limitów hałasu względem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.