EKO-Pomiar

Audyt akustycznych w ramach certyfikacji Breaam dla budynku biurowego w Poznaniu.

Audyt akustycznych w ramach certyfikacji Breaam dla budynku biurowego w Poznaniu.

Weryfikacja założonych parametrów związanych z projektowaniem budynków jest jednym z elementów certyfikacji Breaam. W ujęciu akustyczną jest to m.in. wpływ hałasu urządzeń zewnętrznych na najbliższą zabudowę mieszkaniową, izolacyjność akustyczna przegród budowlanych wewnątrz pomieszczeń, poziomy dźwięku w pomieszczeniach spotkań, salach konferencyjnych czy holach. W ramach analizy powykonawczej wykonaliśmy ocenę poziomów dźwięku wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz określiliśmy izolacyjność akustyczną.