EKO-Pomiar

Czerwiec 2010

Czerwiec 2010

Pierwsza ocena akredytacyjna działalności Laboratorium Badawczego EKO-POMIAR przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl), która zakończyła się nadaniem certyfikatu akredytacji o nr AB 1290
( http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290 ).