EKO-Pomiar

18.03.2015.4

18.03.2015.4

Wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu emisji hałasu dla istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.