EKO-Pomiar

19.12.2016

19.12.2016

Realizacja pomiarów weryfikacyjnych skuteczności wykonanej izolacji akustycznej w Jenox Akumulatory Sp. zo.o. w Chodzieży